bb
Aracılık kelimesi sözlükte, “Ara bulma, derin derin düşünme, başkalarının namına yakarma” olarak tanımlanır. İmanlı için aracılık, Kutsal Ruh’un esini ve yönlendiri-şiyle, başkaları için yapılan yakarış ve duadır. Tanrı Sözü aracıyı arada iletişim kuran, yada “gedikte duran” kişi olarak belirtir.

“İçlerinde duvarı örecek, gedikte durup önümde ülkeyi savunacak, onu yerle bir etmemi engelleyecek bir adam aradım, ama hiç kimseyi bulamadım.” — Hezekiel 22:30

Aracı olmak insanların ve durumların değişmesinde bir araç olmaktır. Tabiki Tanrı insanları ve olayları kendi gücüyle değiştirebilir, ama insanları—kendi çocuklarını—kullanmayı seçmiştir! Dua ve aracılık boyutunda ne kadar mutheşem ayrıcalık ve sorumluluğa sahibiz.

Dua ederken, bir çok zaman birinin ismi aklımıza gelir, belki uzun zamandır düşünmediğimiz bir kişi. Diğer zamanlarda ise yüreğimizde kendimizin görmediği bir durumdan dolayı büyük bir keder hissedebiliriz. Bazen ülkemizin günahlarını farketmenin getirdiği bir üzüntüyle sözlerle ifade edilemeyen göz yaşları dökeriz. Böyle zamanlarda, Kutsal Ruh aracılık etmemiz için bizim ilgimizi çekmeye çalışmaktadır.

Dualarımız Kutsal Ruh’u ve Göklerin ordularını dünyasal alemde harekete geçmek ve Tanrı’nın amaçlarını yerine getirmek için serbest kılar!

Aşağıdakiler etkili aracılık için on ilkedir:

1. Yüreklerimiz ve vicdanımız Tanrı’nın önünde temiz olmalıdır. Tövbe etmediğimiz veya Rab İsa’yı utandıran gizli günahlarımız olup olmadığını bize göstermesi için Kutsal Ruh’a zaman tanımalıyız (Mezmur 66:18; 139:2-3).

2. Dualarımızı yönlendirmesi ve güçlendirmesi için Kutsal Ruh’a tamamen dayandığımızı ikrar etmeliyiz (Romalılar 8:26).

3. Dua ederken Kutsal Ruh’un rehberliğini istemeliyiz (Efesliler 5:18; İbraniler 11:6).

4. Önyargılı fikirleri, arzuları, ve dua listelerimizi bir kenara koymalıyız (Romalılar 8:26-27).

5. İsa’nın herşeye kadir adını ve Tanrı’nın Sözü’nü kullanarak düşmanımız Şeytan’a şiddetle karşı gelmeliyiz (Yakup 4:7).

6. Tanrı’nın verdiklerini ilan etmek için cesaret istemeliyiz (Elçilerin İşleri 4:29).

7. Etkili bir dua zamanı geçireceğimiz için Tanrı’yı önceden övmeliyiz. O, Sözündeki vaatlerine göre işleyecektir (Filipililer 4:6).

8. Sessiz bir beklentiyle dinleyip Tanrı’ya konuşması için fırsat vermeliyiz. Dua etmeye başladıktan sonra, Tanrı açıklamak istediği herşeyi açıklayana kadar başka bir konuya geçmemeliyiz (Yuhanna 10:27).

9. Rab’bin Sözü’nden verebileceği yön veya onay için Kutsal Kitap’ımız yanımızda bulunmalıdır (Mezmur 119:105).

10. Tanrı dua için akıllarımıza konuları getirmeyi bırakınca, bizde aracılığımızı yaptıkları için Tanrı’ya övgü ve şükran sunarak bitirmeliyiz (Romalılar 11:36).

 
Levittown Türk Kilisesi
.....    
Türk Kilisesi