bb
RAB’be övgüler sun, ey canım! İyiliklerinin hiçbirini unutma! Bütün suçlarını bağışlayan, bütün hastalıklarını iyileştiren, canını ölüm çukurundan kurtaran, sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren, yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O’dur, bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir. — Mezmur 103:2-5

Tanrı’nın size İsa Mesih’te sağladıklarının tüm doluluğunda yaşamak istiyor musunuz?  O zaman Mezmur 103:2’nin söylediklerini yapmanız gerekiyor:  Tanrı’nın iyiliklerinin hiçbirini unutma! Bakın, bilmediğiniz veya unuttuğunuz bereketler tadını çıkaramayacağınız bereketlerdir.

Eğer Tanrı’nın size şu anda sunduğu bereketleri tadamıyorsanız, bunun iki sebebi vardır.  Ya bereket ve iyiliklerini bilmiyorsunuz, ya da  onlarla bağlantılı Tanrı Sözü’nü uygulamıyorsunuz. Tanrı’nın bereketlerinin imanlının hayatında belirgin olmamasının iki temel sebebi bunlardır.

Tanrı’nın Bağışlamasını Unutma:

Bazılarını değil bütün suçlarımızı bağışladığını asla unutmamalıyız. Bazı insanlar her geçen gün geçmiş başarısızlıklarına, hatalarına ve günahlarına odaklanarak yaşarlar.  Böyle insanlar Tanrı’nın onlara şu anda sunduğu iyilikleri alamazlar, çünkü hep şuçluluk duygusu içindedirler. Kutsal Kitap şöyle der, “Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır” (1 Yuhanna 1:9).  Bu günahkarlara değil, İmanlılara yazılmıştır. Şeytan eski günahlarınızı hatırlatınca, ona şöyle deyin, “Dinle, iblis! Bu geçmiş günahlar bağışlanmış ve unutulmuştur.” Fakat, kurtulmamış günahkarın yeniden doğması ve tüm günahlarının bağışlanması için İsa Mesih’i Rab ve Kurtarıcı olarak kabul etmesi gerekir.

Tanrı’nın Şifasını Unutma:

Bir çok imanlı Tanrı’nın çocuğu olduğu için ona ait olan Tanrısal şifanın faydasını tadamıyor. Ya şifa iyiliğini unutmuştur ya da basitçe bundan haberi bile yoktur.  Birinci Petrus 2:24 şöyle der, “O’nun yaralarıyla şifa buldunuz.” Bu geçmiş zamandadır! Buna çoktan sahipsiniz, çünkü İsa hastalık ve rahatsızlıklarınızı 2000 yıl once çarmıhta taşıdı. “Zayıflıklarımızı O kaldırdı, hastalıklarımızı O üstlendi” (Matta 8:17). İsa onları ne zaman taşıdı? Çarmıhta!

Ölüm Çukurundan Kurtardığını Unutma:

İsa, çalmak, yok etmek ve öldürmek için çalışan hırsız olan Şeytan’dan bizi kurtarmak için gönderildi. İsa bol yaşam vermek için geldi (Yuhanna 10:10).  Tanrı bizi her türlü felaketten, yok olmadan, ve çöküşten korur ve kurtarır. Haleluya!

Sana Sevgi ve Sevecenlik Tacı Giydirdiğini Unutma:

Bir çok imanlı geçmişte fiziksel, sözlü, duygusal ve akli tacize uğramıştır. Sevgisizlikten, dışlanmadan ve ihanetten dolayı içlerinde derin yaralar ve acılar taşırlar. Tanrı’nın sevgisi ve merhameti böylelerine şifa, onarılma, kabul edilme ve bütünlük sağlar. U-nutma, seni asla terk etmez, asla bırakmaz!

Tanrı’nın Ruhsal Tazelemesini Unutma:

Tanrı’nın harika iyiliklerinden biri de hasta, zayıf ve yorgun kalmak zorunda olmamamızdır. Yenilenebiliriz! Yaşam, güç ve canlılıkla dolu olabiliriz. Bizi uzun ömürle tatmin eder ve bizi korur. Bizi tazeler ve sevinç yağıyla mesheder.

 
Levittown Türk Kilisesi
.....    
Türk Kilisesi